top of page

All you need to know for custom Zumbucca carriers

Možnosť ušitia ergonosiča Zumbucca z Vami dodanej šatky po vzájomnej dohode.

Na jeho výrobu potrebujeme min 2,3m šatky (šírka minimálne 65cm) alebo 2,5m (šírka menej ako 65cm) pre modely O+ a Original. Pre XXL a 3XL je to 2,7 m a pre poloviazacie modely min 4,6 m.

Šatka môže byť nová aj zanosená.

Gramáž min.230, max. 280g/m2 a zloženie 100% bavlnená šatka. Iné šatky s nami vopred konzultujte, prosím.
Šatku je pred zaslaním potrebné vyprať a vyžehliť (z dôvodu možného "zrazenia" šatky).

Everything you need to know if you want to sew a carrier from your own wrap (scrap):

There´s a possibility of tailoring an Ergonomic Baby Carrier from your own wrap after a mutual agreement.

 

We need 2,3 meters of a wrap (width of the wrap – min.65 cm) or 2,5 meters (width of the wrap – less than 65 cm) for models O+ and Original.

2,7 m for Toddler and Preschool model, and 4,6 m for halfbuckle models.


The wrap can be new or used (min. weight 230 g/m2, max weight 280 g/m2, 100%cotton). For other blends, please contact us in advance.
The wrap needs to be washed and ironed before dispatching (as the material can shrink).

bottom of page